Over Ons

Na een informatieve bijeenkomst in april, werd op 23 september 1986 de kantkloskring Assen door mevrouw J. Schuring-Eleveld, mevrouw J. Schipper-Boers en mevrouw S.J. van de Sluis-Stobbe opgericht. 

Op één van de volgende vergaderingen werd de naam "Potkant" gekozen. Potkant, een kantmotief met planten en bloemen in een vaas, is typerend voor de Drentse klederdracht. 

We begonnen met een ledenlijst van 40 personen, maar deze groeide al snel, zodat in 1993 het 100ste lid ingeschreven kon worden. De laatste jaren is het gemiddelde ledental 70.

Onze kring komt 5 à 6 keer per jaar bij elkaar. Op deze bijeenkomsten, die door eigen leden of gastsprekers worden verzorgd, worden lezingen gehouden over diverse kantsoorten en/of worden patronen geklost. Ook houden we workshops waar praktische dingen worden gemaakt, zoals een reiskantkloskussen en een schrijfmap. In november klossen we altijd iets voor Kerst.

  

 

Sieta van der Sluis, één van de 2 eerste initiatiefneemsters van kantkloskring Potkant, gaat ons iets vertellen, over ....... 

HET ONTSTAAN VAN DE KANTKLOSKRING POTKANT

In oktober 1985 was er in Beilen een dialezing verzorgd door mevr. Jo van Doorninck voor kantklossters, georganiseerd door de Bond van Plattelandsvrouwen. Daar werd gedacht dat er wel belangstelling zou zijn om een kantkloskring in het midden van Drenthe te starten. Toen was er alleen een kleine kloskring “Het Hunebed” (15 leden) in Emmen. En een grote kring in Uffelte, deze kring “de Slagen” had heel veel leden en de ruimte die voor de kringbijeenkomsten beschikbaar was, was veel te klein om allemaal goede ruimte te kunnen geven bij het klossen zelf.

Aangezien Jannie Schipper-Boers uit Westerbork en Sieta van der Sluis-Stobbe, ondergetekende uit Beilen elkaar geregeld zagen als we naar “de Slagen” gingen, werd er weer gesproken om het op ons nemen, om te bekijken of een derde kring in Drenthe zou kunnen bestaan. Kantklosster Jantje Schuring-Eleveld uit Assen sloot zich bij ons aan en de oudere dame Etty Onrust uit Beilen wilde wel hand en span diensten verlenen. Er werd verder gesproken in november; en in december kwam er iemand van de L.O.K.K. ons bijpraten; elke kring moest lid zijn van de landelijke vereniging!

2016 sieta01 001Eind Januari 1986 bespraken we de LOKK papieren, en we besloten om een informatieve avond te gaan houden. Wanneer? Wat te doen? Hoe bereiken we de mensen? Door middel van affiches, krantenberichten en zelfs via Radio Noord volgde in de volgende maanden de bekendmaking van de INFORMATIEVE KANTKLOS-AVOND te houden op 28 APRIL 1986 in de STADSHERBERG te ASSEN.

2016 sieta03 001

Jannie Schipper leidt deze bijeenkomst, Sieta van der Sluis is notuliste en Jantje Schuring neemt het penningmeesterschap voorlopig eerst op zich. Er zijn gelijk al 36 dames die avond aanwezig! Men wordt gevraagd zich voor te stellen en kort iets omtrent hun kantklossen te vertellen. Dan wordt uitgelegd waarom deze avond: we willen peilen:

  • of er behoefte is aan een kring in deze regio,
  • hoe het zit met de kantklos belangstelling voor wat er binnen een kring gedaan kan worden,
  • hoe het zit met de klantklos ervaringen en het elkaar kunnen stimuleren op kantklosgebied,
  • en of er aanwezigen zijn die eventueel een bestuursfunctie op zich wil nemen.

Speciaal welkom voor mevr. Jo van Doorninck een hele bekende kantklosster uit het noorden, die iets gaat vertellen over de Landelijke Organisatie van KantKringen. De vereniging bestond vorig jaar 5 jaar en er zijn ongeveer 60 kringen aangesloten. De LOKK heeft o.a. gezorgd voor het uitgeven van een mededelingenblad “de Kantbrief”; een goede docentenopleiding; en tentoonstellingen. De kosten om bij een kring aan te sluiten zijn ongeveer f. 17,50 hierbij is inbegrepen f 6.00 voor de Kantbrief. Kantcontacten kunnen belangrijk zijn! Wie vragen heeft nu kan ze stellen.

Er was gevraagd om enkele eigen kantkloswerkstukken mee te nemen, Jo gaat er iets over vertellen, en zo komen verschillende kanttechnieken aan de orde. Zij had zelf ook werk meegenomen, waaronder een lakentussenzetsel uit 1792, wat nu weer na te klossen is. Voor de pauze vraagt de voorzitter of ieder zijn naam en adresgegevens op een lijst wil zetten en daarbij wil vermelden of ze wel/niet lid wil worden van de kantkring. Het meegebrachte kant is van nabij te bekijken en ook liggen er Kantbrieven ter inzage.

Na de pauze laat mevr. van Doorninck dia’s zien van “Koninklijke kanten” uit het bezit van het Rijksmuseum. Ook krijgen we beelden van kantachtig handwerken te zien zoals: filetknopen, frivolité, naaldkant, kantapplicaties op machinale tule, kloskant met- en zonder doorlopende draden. En kant uit de kantcentra in Vlaanderen en Frankrijk, zoals Brussels, Mechels, Binche, Vlaanders, Chantilly, Valenciennes, Bevers en Rijssels kant.

Voorzitter Jannie bedankt tegen elf uur mevr.Jo van Doorninck, die deze keer kosteloos voor ons deze interessante en heel leerzame lezing heeft gehouden en overhandigt haar een bos bloemen.

De nog op te richten kring krijgt de eerste 6 Kantbrieven geschonken. Ook krijgen de nieuwe kring en de vier initiatiefneemsters een boekje aangeboden, dat uitgegeven is ter gelegenheid van de eerste LOKK lustrum -tentoonstelling die in den Bosch werd gehouden. Secretaresse Sieta heeft met Etty en Jantje ondertussen de ingevulde formulieren bekeken; en voorzitter Jannie sluit deze bijeenkomst met de mededeling dat:

DE NIEUW OP TE RICHTEN KANTKLOSKRING ER ZEKER ZAL GAAN KOMEN!

Zegt het voort! Wij zullen ons beraden hoe verder! Nader bericht volgt! Wel thuis en tot ziens!

En ja dat de kring er is gekomen dat is wel duidelijk: op 23 SEPTEMBER 1986 wordt in een zaal van BOWLINGCENTRUM aan de Groningerstraat te ASSEN een NIEUWE KANTKLOSKRING OPGERICHT!

Daarom vieren wij: leden van deze kring: nu dit jaar op vrijdag 23 september 2016 dus het 30-JAAR BESTAAN van de KANTKLOSKRING “POTKANT”.

En dus wens ik ons allen: nog veel klosplezier samen! Sieta van der Sluis – Stobbe.